HOME > Jim Dunlop > Picks > Nylon Picks

Nylon

 • NylonStandard
  Nylon Standard
 • MidiStandard
  Nylon Midi Standard
 • GlowStandard
  Nylon Glow Standard
 • Fins
  Nylon Fins
 • BigStubbycopyNylon
  Big Stubby Nylon
 • HercoNylonFlatPicksFlex50/75
  Herco®
  Nylon Flat Picks
 • Herco Vintage
  Herco®
  Vintage’66 Nylon
 • Herco-Holy-Grail
  Herco®
  HOLY GRAIL™
 • JazzI/II/III-
  Nylon Jazz I, II, III
 • JazzIIIXL
  Nylon Jazz III XL
 • MaxGripNylonStandard
  Max-Grip™ Nylon Standard
 • MaxGripJazzIII
  Max-Grip™ Jazz III
 • ROCK III NYLON CUSTOM JAZZ III
  ROCK III NYLON CUSTOM JAZZ III

 

Signature Picks – Nylon

 • Jim Root Sig. Nylon
  Jim Root
  Signature Nylon
 • Kirk PUP JazzIII
  Kirk Hammett
  PUP Jazz III
 • Kirk JazzIII
  Kirk Hammett
  Jazz III
 • Fredrik Thordendal Sig. Nylon
  Fredrik Thordendal
  Signature Nylon
 • eric-johnson-pick
  Eric Johnson
  Classic Jazz III